Trubarjev vpliv na Dalmatinovo ustvarjalnost

Trubarjev vpliv na Dalmatinovo ustvarjalnostUredi

Članek, ki je izšel v reviji Jezik in slovstvo, je napisal Jože Rajhman. Izšel je leta 1984, letnik 29, številka 6.

Povzetek člankaUredi

Avtor članka opisuje vpliv Trubarja na Dalmatinovo pisanje. V članku je opisano predvsem sodelovanje med Dalmatinom in Trubarjem.

Ključni pojmiUredi

Trubar, Dalmatin, germanizmi, Biblija, protestantizem, ortodoksnost ...

Analiza člankaUredi

Članek ima štiri dele. Avtor članka v prvem delu govori o Dalmatinovem nadaljevanju Trubarjeve tradicije. Dalmatin je odpravil nekaj Trubarjevih germanizmov, a je dodal svoje. Tako Trubar kot Dalmatin sta svoj jezik vedno izboljševala, zato je prevod Dalmatinove Biblije trajal toliko časa. Avtor članka predvideva, da Dalmatin brez Trubarja nikoli ne bi mogel ustvariti nekaj kar presega eno samo generacijo. V drugem delu avtor opisuje Dalmatinovo odvisnost od Trubarja, tako v šolanju kot tudi v literarnem programu in tudi v namestitvi v slovensko protestantsko cerkev. Različno ortodoksnost obeh pisateljev. Avtor članka Dalmatinovo Biblijo razume kot presežek Trubarjevega ustvarjanja. V tretjem delu avtor piše o pomembnosti Biblije za protestantsko književnost, saj po njej ni izšel noben pomembnejši protestantski tekst.

ZaključekUredi

Avtor članka je zaključil, da je Trubar odločilno vplival na Dalmatinovo ustvarjanje.

VirUredi

DLIB